Merge pull request #2350 from MrEddX/bulgarian

Bulgarian
pull/2281/merge
Louis Lam 2 months ago committed by GitHub
commit 28d13e198c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 23
      src/languages/bg-BG.js

@ -623,12 +623,25 @@ export default {
lastDay4: "4-ти последен ден на месеца",
"No Maintenance": "Няма поддръжка",
pauseMaintenanceMsg: "Сигурни ли сте, че желаете да направите пауза?",
"maintenanceStatus-under-maintenance": "В режим подръжка",
"maintenanceStatus-inactive": "Неактивен",
"maintenanceStatus-scheduled": "Планиран",
"maintenanceStatus-ended": "Прилючена",
"maintenanceStatus-unknown": "Неизвестен",
"maintenanceStatus-under-maintenance": "В режим поддръжка",
"maintenanceStatus-inactive": "Неактивна",
"maintenanceStatus-scheduled": "Планирана",
"maintenanceStatus-ended": "Приключена",
"maintenanceStatus-unknown": "Неизвестна",
"Display Timezone": "Покажи часова зона",
"Server Timezone": "Часова зона на сървъра",
statusPageMaintenanceEndDate: "Край",
enableGRPCTls: "Разреши изпращане на gRPC заявка с TLS връзка",
grpcMethodDescription: "Името на метода се форматира в \"cammelCase\", например sayHello, check, и т.н.",
smseagle: "SMSEagle",
smseagleTo: "Тел. номер(а)",
smseagleGroup: "Име на група/и от тел. указател",
smseagleContact: "Име(на) от тел. указател",
smseagleRecipientType: "Получател тип",
smseagleRecipient: "Получател(и) (при повече от един разделете със запетая)",
smseagleToken: "API токен за достъп",
smseagleUrl: "Вашият SMSEagle URL на устройството",
smseagleEncoding: "Изпрати като Unicode",
smseaglePriority: "Приоритет на съобщението (0-9, по подразбиране = 0)",
IconUrl: "Икона URL адрес",
};

Loading…
Cancel
Save